Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข้อมูลข่าวสาร
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
สรุปผลการดำเนินการรับเรื่องร้องเรียน
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
ข้อบัญญัติ
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
16 ก.ย. 2563 นครปฐม บางเลน อบต.ไทรงาม ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
19 ก.พ. 2563 นครปฐม บางเลน อบต.ไทรงาม ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลไทรงาม เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2563
31 ม.ค. 2563 นครปฐม บางเลน อบต.ไทรงาม ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลไทรงาม เรื่อง สถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ.2563
15 ต.ค. 2562 นครปฐม บางเลน อบต.ไทรงาม ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลไทรงาม เรื่อง หลักเกณฑ์การคัดแยกมูลฝอย พ.ศ.2562
06 ก.ย. 2562 นครปฐม บางเลน อบต.ไทรงาม ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
08 ส.ค. 2562 นครปฐม บางเลน อบต.ไทรงาม ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลไทรงาม เรื่อง การควบคุม การเลี้ยง หรือปล่อยสัตว์ พ.ศ.2562
20 มิ.ย. 2562 นครปฐม บางเลน อบต.ไทรงาม ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
02 ต.ค. 2560 นครปฐม บางเลน อบต.ไทรงาม ข้อบัญญัติองค์การบริหำรส่วนตำบลไทรงาม เรื่อง สถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ.2560
01 ต.ค. 2560 นครปฐม บางเลน อบต.ไทรงาม ร่างข้อบัญญัติตำบล เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2541
15 ก.ย. 2559 นครปฐม บางเลน อบต.ไทรงาม ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลไทรงาม 

ที่อยู่ : 111 หมู่ 2 ตำบลไทรงาม อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม 73130
เบอร์โทรศัพท์ : สำนักปลัด/กองคลัง 034-992199 ,  กองช่าง 034-992201
เบอร์แฟกซ์ : 034-992199     อีเมล์ : admin@saingam.go.th 
Powered By 
saingam.go.th