Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข้อมูลข่าวสาร
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
สรุปผลการดำเนินการรับเรื่องร้องเรียน
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สภาพทั่วไป
สภาพทั่วไป
 

ดูแผนที่ขนาดใหญ่ขึ้น

ที่ตั้ง  
     องค์การบริหารส่วนตำบลไทรงาม เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งอยู่เลขที่ 46 หมู่ที่ 6 ตำบลไทรงาม อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม อยู่ห่างจากอำเภอบางเลน ประมาณ 13 กิโลเมตร

เนื้อที่
     องค์การบริหารส่วนตำบลไทรงาม มีเนื้อที่ประมาณ 35.84 ตารางกิโลเมตร หรือ 22,401 ไร่


ลักษณะภูมิประเทศ
     ตำบลไทรงาม มีพื้นที่ 20,019 ไร่เศษ หรือประมาณ 32.03 ตารางกิโลเมตร เป็นพื้นที่ราบลุ่ม มีแม่น้ำท่าจีนไหลผ่าน แบ่งพื้นที่ตำบลออกเป็นสองฝั่ง คือ ฝั่งตะวันตก และฝั่งตะวันออก แม่น้ำท่าจีนไหลผ่านบริเวณหมู่ที่ 1, 2, 3 และ 4 พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นสีเขียว มีความอุดมสมบูรณ์ มีคลองธรรมชาติตัดผ่านหลายสายทำให้พื้นที่ในตำบลมีความเหมาะสมที่จะประกอบอาชีพทางด้านเกษตรกรรม
ทิศเหนือ
ทิศใต้
ทิศตะวันออก
ทิศตะวันตก
ติดต่อกับ ตำบลนิลเพชร อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม
ติดต่อกับ ตำบลบางภาษี  อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม
ติดต่อกับ ตำบลไทรน้อย อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี
ติดต่อกับ ตำบลบางไทรป่า อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม

ลักษณะภูมิอากาศ
     รอข้อมูลดำเนินการ

แหล่งน้ำธรรมชาติ
บึง/หนอง และอื่นๆ  
ลำน้ำ/ลำห้วย/คลอง

แม่น้ำ
จำนวน 2 แห่ง
จำนวน 7 สาย คือ คลองตาดำ, คลองเจ๊ก, คลองบางไทร, คลองประสพโชค, 
คลองคุณพระประชาศรัย, คลองญี่ปุ่น และคลองสอง
จำนวน 1 สาย คือ แม่น้ำท่าจีน

แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น
- บ่อบาดาล                       จำนวน 15 แห่ง


สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลไทรงาม 

ที่อยู่ : 111 หมู่ 2 ตำบลไทรงาม อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม 73130
เบอร์โทรศัพท์ : สำนักปลัด/กองคลัง 034-992199 ,  กองช่าง 034-992201
เบอร์แฟกซ์ : 034-992199     อีเมล์ : admin@saingam.go.th 
Powered By 
saingam.go.th