“บิ๊กตู่” ยิ้ม หลังฉีดบูสเตอร์เข็ม
“บิ๊กตู่” ฉีดบูสเตอร์วัคซีนป้องกันโควิด-19 เข็ม 3 เตรียมพร้อมก่อนบินร่วมประชุมเวที CO
จีนคุมเข้มห้ามสร้างตึกสูงระฟ้าเกินก
ทางการจีนออกมาตรการคุมเข้ม จำกัดการสร้างตึกสูงระฟ้าในเมืองขนาดเล็ก เพื่อสกัดการสร้างอ